Thứ Tư, 23 tháng 9, 2009

Thu phân

Hôm qua hỏi tụi nhỏ, ngày mai là ngày gì ? Cả bọn nhao nhao : ngày Nam bộ kháng chiến!
Vô cùng chán ngán! Tụi nó chỉ học sử. Không thèm học địa lí, học văn. Buồn, nhưng nghĩ lại cũng tại mình. Tại người dẫn dắt chứ không phải tại tuổi ô mai. Hơn nữa, mỗi người mỗi lựa chọn. Đâu phải câu hỏi chỉ có một trả lời! Dạy văn thì phải nhớ chứ ông già!

Chủ Nhật, 20 tháng 9, 2009

20092009 _ Trùng sinh, ngày mở blog

Ngày 20 tháng chín năm 2009
Một chỗ để trao đổi bài học