Thứ Hai, 21 tháng 6, 2010

90 độ

Ngày dài nhất và đêm ngắn nhất

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét