Thứ Tư, 20 tháng 10, 2010

Chủ Nhật, 10 tháng 10, 2010

Thời khắc của ngàn năm

10 giờ 10 phút ngày 10 tháng 10 năm 2010.