Thứ Tư, 14 tháng 12, 2011

14/ 12

Ngày ngắn nhất sau một đêm dài nhất.
13/ 12, thêm một mùa giáng sinh trong đời làm con của má