Thứ Bảy, 10 tháng 10, 2009

10/10

Không phải là ngày Trùng Dương.
Đây là ngày sinh Kim Ngọc
Đây cũng là ngày giải phóng thủ đô
Những sự kiện này đều ảnh hưởng lớn đến xã hội và văn học.

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét