Thứ Bảy, 3 tháng 10, 2009

Trung thu

Từ khóa:
- Lồng đèn, rước đèn, phá cổ, múa lân ; bánh nướng, bánh dẻo, bánh trung thu; Lá vàng, hoa cúc, liễu, nai vàng, phong, bàng
- Khí, tiết: Lập thu, Xử thử, Bạch lộ, Thu phân, Hàn lộ, Sương giáng
- Chú Cuội , chị Hằng ( Hằng Nga – Hậu Nghệ)
- Nguyễn Khuyến, Tản Đà, Xuân Diệu, Lưu Trọng Lư ... Đỗ Phủ, Đào Tiềm, Tô Đông Pha ...

- Văn nghệ:
Danh họa người Nga, I.Levitan có bức tranh nổi tiếng Golden Autum (Mùa thu vàng)

- Lễ hội:
Tết Trung Thu của người Trung Quốc, Việt Nam
Lễ tạ ơn (Thanksgiving)
lễ hội Sukkot của người Do Thái
Lễ hội Halloween đêm ngày 31 tháng 10

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét